Diensten

Csrd Standaarden Voor Het Mkb.

CSRD-standaarden voor het MKB.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) speelt een cruciale rol in het bevorderen van duurzaamheid binnen bedrijfsactiviteiten in Europa. Deze richtlijn verplicht grote ondernemingen om transparant te rapporteren over hun milieu-impact en sociale aspecten.


De grootte van een bedrijf wordt bepaald door het bezitten van minimaal twee van de drie volgende eigenschappen:

  • een omzet van meer dan € 50 miljoen,
  • een balanstotaal van meer dan € 25 miljoen,
  • meer dan 250 voltijdsequivalenten (FTE).

VSME / LSME.

Om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen bij het naleven van de CSRD en te voldoen aan ketenverzoeken, zijn er twee duurzaamheidsrichtlijnen gelanceerd: de Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) en de Listed Small and Medium Enterprise (LSME). De VSME biedt een vrijwillige rapportagestandaard voor kleinere bedrijven, terwijl de LSME verplicht is voor beursgenoteerde MKB-ondernemingen.

Middels de implementatie van deze duurzaamheidsrichtlijnen, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook bijdragen aan een duurzamere en verantwoordelijke bedrijfsvoering. Dit zal niet alleen de reputatie van bedrijven versterken, maar ook positieve effecten hebben op het milieu en de samenleving als geheel. Het naleven van de CSRD-standaarden is dan ook een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame en ethische bedrijfspraktijk binnen het MKB. Wij als Cooperate Green helpen je ook graag bij de implementatie van de VSME of LSME. Neem contact op voor onze beschikbaarheid.

VSME.

De vrijblijvende VSME-standaard is specifiek ontworpen om niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan Environmental, Social, and Governance (ESG)-verzoeken binnen hun waardeketen. Deze standaard is bewust vereenvoudigd, waardoor het fungeert als een toegankelijke instapmodule voor bedrijven die meer inzicht willen in duurzaamheid binnen hun organisatie.

LSME.

Aan de andere kant is de LSME-standaard ontwikkeld in het kader van de CSRD om een gestandaardiseerde aanpak te bieden voor beursgenoteerde MKB-ondernemingen. Het doel van de LSME is om een vereenvoudigde, maar effectieve, standaard te bieden die voldoet aan de bepalingen van de CSRD. Hierdoor fungeert de LSME als het plafond van wat grote CSRD-plichtige ondernemingen mogen vragen aan hun ketenpartners. Door deze”plafond-functie” is kennisname van de LSME zeker ook voor niet beursgenoteerde MKB bedrijven die met ketenuitvraag te maken hebben relevant.

Middels de implementatie van deze duurzaamheidsrichtlijnen, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook bijdragen aan een duurzamere en verantwoordelijke bedrijfsvoering. Dit zal niet alleen de reputatie van bedrijven versterken, maar ook positieve effecten hebben op het milieu en de samenleving als geheel. Het naleven van de CSRD-standaarden is dan ook een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame en ethische bedrijfspraktijk binnen het MKB. Wij als Cooperate Green helpen je ook graag bij de implementatie van de VSME of LSME. Neem contact op voor onze beschikbaarheid.