Diensten

De Eerste Stap.

De eerste stap.

Welkom bij Cooperate Green, waar we streven naar een persoonlijkere, transparantere en toegankelijkere benadering van ESG. In deze en de komende blogs nemen we u mee op een laagdrempelige reis naar CSRD-compliance. Wij begrijpen dat ieder bedrijf uniek is, en wordt gevormd door de mensen die er werken.


Bij Cooperate Green vermijden we de one-size-fits-all benadering. Ons doordachte stappenplan, het hart van onze aanpak, is ontworpen om bedrijven zoals het uwe te begeleiden bij het omarmen van duurzame gebruiken en het voldoen aan de CSRD-richtlijnen. Deze blog biedt een overzicht van de verschillende fasen van ons CSRD-traject: een blauwdruk voor 2024, die de weg voor een duurzame bedrijfstoekomst voorbereidt. In komende posts zullen wij deze stappen gedetailleerder bespreken. Mocht u niet kunnen wachten op deze posts, dan kunt u ons ook vragen het alvast bij u toe te lichten.

Kick-off: de start van het project.

Tijdens de kick-off bepaalt de directie de doelstellingen van het project en wat het project moet opleveren om geslaagd te zijn, uiteraard in deze fase op hoofdlijnen. Cooperate Green adviseert hoe het multidisciplinair team er uit zou moeten zien, welke onderdelen/afdelingen van de onderneming tenminste vertegenwoordigd zouden moeten zijn en wie het meest passend zou zijn om zitting te nemen in dit team. De directie draagt op basis hiervan het team aan.

Workshops.

Voor dit team en andere geïnteresseerden binnen uw bedrijf organiseren wij CSRD-workshops. Via deze workshops delen wij onze kennis met het team, en zijn we op weg naar een naadloze integratie van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie. Wij streven ernaar om trajecten aan het begin van 2024 te starten, om een simpele reden die we straks zullen toelichten.

Dubbele materialiteitsanalyse (DMA): inzicht in impact.

In de tweede fase van ons traject (bij voorkeur voor/in de zomer van 2024) belichten we het begrijpen van impact. We richten ons, in samenwerking met uw team, zowel op de impact die uw onderneming heeft op duurzaamheidsonderwerpen (inside out / impact materialiteit), als de impact die duurzaamheidsonderwerpen hebben op uw bedrijf (outside-in / financiële materialiteit).

Voor het in kaart brengen van de waardeketen en stakeholders hebben wij handige templates ontwikkeld, gericht op een stapsgewijze “mapping” van de omgeving van uw bedrijf. Besef hierbij dat uw volledige waardeketen(s) als uitgangspunt wordt genomen. Stakeholders van uw leveranciers zijn ook uw indirecte stakeholders  volgens het model van de CSRD. Meer hierover kun je lezen in ons blog Waarom CSRD ook van belang is voor kleine(re) ondernemingen. Het in kaart brengen van alle stakeholders,  het voeren van de dialoog met hen en de evaluatie van alle data resulteren in een materialiteitsmatrix die de kernthema’s van duurzaamheid identificeert.

Nulmeting: voorbereiding op duurzame rapportage.

Met de geïdentificeerde kernthema’s voeren we in het derde kwartaal van 2024 een nulmeting uit. Dit kan via ESG-workshops waarna u zelf aan de slag gaat of we doen het samen. In ieder geval bieden we begeleiding bij het begrijpen van cruciale aspecten van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). We behandelen het verschil tussen cross-cutting standaarden, ESG-pijlers en entiteitsspecifieke rapportagestandaarden. Het resultaat wordt gedocumenteerd in een uitgebreide eindrapportage, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van de huidige staat van uw organisatie op het gebied van de rapportageplicht.

Beleid: richting geven aan duurzaam succes.

Doordat we samen met u de huidige staat van duurzaamheid binnen uw organisatie in kaart hebben gebracht, is het ook gemakkelijker om te identificeren waar de verbeterpunten zitten. Terwijl 2024 vordert, bereiken we het vierde en laatste kwartaal. Hierbij gebruiken we de eindrapportage voor het vaststellen van de verdere route en het (her)schrijven van beleid. Dit stelt u in staat stelt uw visie en doelstellingen te formaliseren.

Wij hadden beloofd u nog te vertellen waarom wij zo veel mogelijk trajecten starten aan het begin van 2024. Wij geloven dat ons tijdspad realistisch en haalbaar is, wanneer er op tijd mee begonnen wordt. Wij streven ernaar om begin 2025 alles in orde te hebben, zodat er direct voldoende en juiste data verzameld kan worden, ten behoeve van de rapportage.

Daarnaast dient dit stappenplan niet alleen als een leidraad voor 2024, maar creëert ook een solide basis voor metingen en rapportage in de daaropvolgende jaren. Cooperate Green staat klaar om branches en organisaties te begeleiden op hun reis naar duurzame bedrijfsvoering, waarbij elke stap doelbewust is ontworpen om tastbare en positieve resultaten te waarborgen. Door éénmalig de organisatie op een dergelijke, grondige (en verplichte) wijze in kaart te brengen, wordt er nu veel van u verwacht. Dat begrijpen we, en daarbij helpen we.

Bent u klaar om de eerste stap te zetten naar duurzame groei? Samen kunnen we uw bedrijf zo inrichten dat uw bedrijf duurzaamheidsprestaties meet, rapporteert en er structureel aan werkt. Neem vandaag nog contact met ons op voor onze beschikbaarheid.