Diensten

Wpm Banner Blog Cooperate Green Ov

Aandachtspunten bij de WPM-rapportage.

Het moment waarop de WPM-rapportageverplichting ingaat, nadert snel. Vanaf 1 juli 2024 bent u verplicht om informatie te verzamelen over de mobiliteit van uw werknemers. In eerdere blogs bespraken we wat de WPM-rapportage inhoudt en wanneer iemand volgens de rapportage als werknemer wordt beschouwd. In deze blog gaan wij dieper in op verdere aandachtspunten bij de WPM-rapportage.

CO2-uitstoot.

De CO2-uitstoot hoeft u niet zelf bij te houden. Nadat de gegevens zijn ingediend, ontvangt u een terugkoppelrapportage. Hierin staat een overzicht van de CO2-uitstoot van de WPM over het afgelopen jaar of halfjaar. De CO2-uitstoot wordt binnen het platform berekend door de jaarkilometers per type te vermenigvuldigen met een emissiefactor. Deze emissiefactoren worden jaarlijks herijkt op basis van de nieuwste klimaat berekeningen. Zo zal de emissiefactor voor benzineauto’s dalen naarmate deze auto’s duurzamer worden.

Jaarkilometers.

De gegevens die u moet indienen, hebben betrekking op de jaarkilometers. Dit verwijst naar het totaal aantal kilometers dat alle werknemers gezamenlijk in een jaar hebben afgelegd voor woon-werkverkeer of zakelijke redenen. Het is belangrijk om te weten dat u niet per werknemer alles hoeft in te vullen, maar per vervoermiddel en brandstoftype.

Thuiswerken.

Wanneer werknemers thuiswerken, maken zij geen kilometers. De niet-afgelegde kilometers verminderen direct uw CO2-uitstoot en leiden tot een lagere totale uitstoot voor uw medewerkers. Dit is een effectieve manier om de CO2-uitstoot in mobiliteit te reduceren.

Hoewel het effect van thuiswerken automatisch wordt meegenomen in de rapportageverplichting en geen extra administratie vereist, is het wel aan te raden om het apart te registreren. Dit biedt waardevol inzicht in de mogelijkheden voor uw organisatie met betrekking tot thuiswerken en helpt bij het ontwikkelen van strategieën om de mobiliteit (verder) te verduurzamen.

Zakelijke en woon-werkmobiliteit.

Het onderscheid tussen zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit is cruciaal voor het nemen van effectieve maatregelen om de mobiliteit te verduurzamen. Zakelijke mobiliteit betreft alle reizen die werknemers voor hun werk maken, met uitzondering van woon-werkmobiliteit. Woon-werkmobiliteit omvat het reizen van werknemers tussen hun woon- of verblijfplaats en hun vaste werkadres of standplaats, wat meestal in de arbeidsovereenkomst wordt vermeld.

Wat wordt verstaan onder woon-werkmobiliteit:

  • Reizen van de woon- of verblijfplaats naar verschillende vestigingen van de organisatie, ook als dit incidenteel is, bijvoorbeeld om materiaal op te halen. Reizen tussen de vestigingen valt onder zakelijke mobiliteit.
  • Reizen die werknemers van uitzend- of detacheringsbureaus maken naar verschillende locaties bij opdrachtgevers, mits zij onder de rapportageverplichting vallen. Raadpleeg onze blog over werknemers voor de WPM om te zien of zij onder deze verplichting vallen.
  • Wanneer een werknemer dagelijks naar een vast punt gaat voor werkverdeling of om materiaal op te halen, valt alleen de reis van de woon- of verblijfplaats naar dat vaste punt onder woon-werkmobiliteit. De overige reizen vallen onder zakelijke mobiliteit.

Het kan soms lastig zijn om het onderscheid te maken tussen deze vormen van mobiliteit. De WPM volgt daarom zoveel mogelijk de fiscale regels zoals die zijn opgenomen in het Handboek Loonheffingen (paragraaf 23).

Bij Cooperate Green helpen wij u graag om het rapportageproces naadloos aan te sluiten op bestaande administratieve processen. Indien nodig bieden wij praktische tips om de administratie aan te passen of alternatieve methoden voor gegevensverzameling te implementeren.